Kim kız kim erkek?

Bir kız ile bir erkek çocuğu bir bankta oturuyorlar. Çocuklardan sarı saçlı olan kız olduğunu siyah saçlı olan erkek olduğunu söylüyor. Çocuklardan enaz biri yalan söylediğine göre, hangisi kız hangisi erkektir?

Çözüm

İki çocuk birden yalan söylüyor olmalı. Çünkü eğer sadece biri yalan söylüyor olsaydı ikisinin de aynı cinsiyetten olması gerekirdi. Oysa çocuklardan birinin kız diğerinin erkek olduğunu biliyoruz. İkisi de yalan söylediğine göre sarı saçlı olan erkek diğeri kızdır.